Čitajte deklaracije

  • Kod kupovine namirnica obavezno pročitajte podatke na deklaraciji, a osim datuma pakovanja, roka upotrebe i zemlje porekla, obratite pažnju na oznake za emulgatore i aditive koje nose slovo E i brojnu oznaku, jedinstvenu u svetu. U pitanju su aditivi koji se dodaju u industrijski proizvedenu hranu, sa ciljem da se dobije proizvod privlačnog izgleda i ukusa, ili da bi se produžio rok trajnosti hrane (konzervansi).

  • Svetska zdravstvena organizacija daje odobrenje za upotrebu aditiva, ali većina njih sa pozitvne liste, zapravo je veoma štetna. Aditive treba izbegavati, smanjite upotrebu proizvoda produžene trajnosti, zapakovanih ili konzerviranih, oni imaju veliki broj aditiva koji uništavaju imuni sistem. Ispod su linkovi sa više informacija.